Kaisa Kuurne

Kaisa Kuurne (ent. Ketokivi) on Helsingin Tapanilassa asuva sosiologi, kirjoittaja, kouluttaja, joogaopettaja, elämäntaidon ohjaaja ja retriittiohjaaja, jonka toiminta koostuu tutkimuksesta, kirjoittamisesta, opettamisesta, retriittien, kurssien ja yksilöiden ohjaamisesta sekä elämän erilaisten siirtymärituaalien järjestämisestä. Hän on myös pienen tyttären äiti ja uusperheen äitipuoli, joka rakastaa elämän elävyyttä. 

Kaisa on väitellyt Helsingin yliopistossa v. 2010 elämänmurtumista, ihmisten tarinoista, minuuden uudelleen rakentumisesta ja ihmissuhteiden dynamiikasta. Erityisenä kysymyksenä väitöskirja tarkasteli relationaalisuutta eli sitä, kuinka elämme yhteydessä toisiin, joiden kanssa elämän merkitys rakentuu ja jotka toimivat peileinämme. Vuodesta 2003 alkaen Kaisa on tutkinut monipuolisesti mm. perhe- ja muita läheissuhteita, sosiaalista tukea ja verkostoja, relationaalisuuden eri ulottuvuuksia, vertaistukea, yhteisön muodostumista kaupunkiympärisöissä, kotonaan olemisen kokemusta ja kuulumista sekä elämän aineksia, materiaaleja, jotka eräänlaisina hiljaisina toimijoina kannattelevat elämää ja merkityksiä (esim. luonto, talot, aukiot, vaatteet jne). Tutkimuspuolella Kaisa kirjoittaa tällä hetkellä kuulumistyöstä, jota ihmiset tekevät muovatessaan kuulumisen sidoksia ja rajoja, kaupunkiyhteisöistä sekä hahmottelee uutta tutkimussuunnitelmaa, joka käsittelee holististen ja modernien hyvinvointi- ja terveyskäytäntöjen välistä kohtaamista ja törmäystä erityisesti synnytysten ja muiden elämän tiivistymisen yhteydessä, joissa ihminen tarvitsee apua. Kaisa on vuosien varrella kouluttanut valtavan määrän työyhteisöjä ja ammattilaisia tutkimistaan aiheista sekä kirjoittanut yleistajuisia artikkelrita ja toiminut kolumnistina (esim. Suomen Lääkärilehti ja Pikkuväki, joka oli varhaiskasvattajien lehti). 

Sivutoimisesti Kaisa toimii Kasvutahdon välityksellä joogaopettajana, elämäntaidon ohjaajana sekä kurssien ja retriittien vetäjänä. Kaisa on sertifioitu joogaopettaja (RYT-200, 2015) sekä elämäntaidon ohjaaja (Hima Wisdom Practitioner, 2015), joka opiskelee naisen arkkityyppejä "Naiset jotka kulkevat susien kanssa" -kirjan kirjoittajan Dr. Clarissa Pinkola Estésin oppilaana kesäisin Coloradossa kokoontuvassa facilitator-koulutuksessa (2016-2019) ainoana suomalaisena oppilaana. Hän opiskelee myös joogaterapiaa (Svashta Yoga Therapy, 300h) Dr. Ganesh Mohanin oppilaana (2017-). Naisen arkkityyppejä käsittelevässä koulutuksessa syvennytään "Naiset jotka kulkevat susien kanssa"-kirjan tarinoiden välityksellä syviin psyyken teemoihin ja tarinoihin jungilaisesta näkökulmasta sekä harjoitellaan symbolien ja rituaalisen tulkitsemista ja järjestämistä. Koulutuksessa keskeistä on oman elämän teemojen tutkiminen tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman kirkkaana peilinä toimimisen myös toisille. Ydinteemana on individuaatio eli omaksi itseksi kasvaminen sisäisen matkanteon ja tutkiskelun välityksellä. Joogaterapiakoulutuksessa joogan harjoitus ja filosofia sekä ikivanha intialainen ayurveda eli elämäntiede yhdistyvät moderniin tutkimusnäyttöön lääketieteen ja fysioterapian saralla. Joogaterapian lähestymistapa on holistinen ja käytännöllinen ja suuntautuu koko elämäntapaan. Joogaterapeuttisesti voidaan hoitaa sekä kehon että mielen vaivoja ja etsiä kokonaisvaltaista hyvinvointia missä vain tilanteessa, jossa sitä kaivataan. Kaisa on myös toiminut joogalehti Anandassa kolumnistina. 

Jooga on Kaisalle kokonaisvaltainen kehoa, mieltä ja sielua hoitava harjoitus, joka mahdollistaa rehellisen itsen kohtaamisen, juurtumisen ja henkisen yhteyden. Joogaopettajana Kaisa on tarinankertoja ja henkinen opas, joka ammentaa tunteihin sisältöä joogan filosofiasta, vanhasta mytologiasta ja joogan terapeuttisesta puolesta. Kaisan ajatusmaailmassa jooga avaa kehoa ja mieltä, kutsuu läsnäoloon, voimistaa ja lisää kehon liikkuvuutta sekä auttaa rentoutumaan ja tyyntymään. Se on myös henkisen kasvun ja itsetutkiskelun polku, jolla ihminen kohtaa itsensä, tutustuu omaan valoon ja varjoon, oppii luottamusta ja tyyneyttä elämän aallokoissa sekä avautuu entistä syvempään yhteyteen toisten ja ympäröivän kaikkeuden kanssa. Kaisalle keskeistä joogassa on asanaharjoituksen lisäksi myös hengitys (pranayama), meditaatio sekä joogan filosofia. Kaisa on myös opiskellut joogan ääntä ja kiinnostunut äänen ja mantran vaikutuksista osana joogaharjoitusta.

Tällä hetkellä Kaisa vetää retriittejä, kursseja ja työpajoja eri arkkityypeistä (sisäinen lapsi ja orpo, villinainen, viaton neito, suuri äiti jne), naisen elämän suurista kysymyksistä, opettaa joogaa ja ottaa vastaan yksilöasiakkaita. Uutena aluevaltauksena Kaisa järjestää myös erilaisia elämän juhlia ja rituaaleja sekä pitää kutsuttuna esiintyjänä juhlapuheita erilaisissa elämän siirtymäkohdissa. Kaisalta ilmestyi vuonna 2018 Basam Booksin kustantama kirja "Sisäisen orvon viisaus - Kuinka löydän kotiin" (yhdessä Simon kanssa) sekä affirmaatioita sisältävä Villi Nainen -muistikirja omalle matkalle kohti omaa vaistonvaraista viisautta. Syksyllä 2019 ilmestyy Kaisan ensimmäinen runoteos Tuhatasteinen liekki, jonka aiheena on naisen matka putoamisesta ja särkymisestä kohti omaa ydintä. Kaisa pidemmällä aikavälillä Kaisa kirjoittaa Basam Booksille kirjaa naisen arkkityypeistä sekä tekee naisen elämään ja suhteisiin syventymisen kortteja ja opaskirjasta.

Kaisalle tärkeitä arvoja ovat inhimillisyys, lempeys sekä rohkeus katsoa kipeitäkin teemoja silmästä silmään myötätuntoisesti ja rehellisesti. Näin on mahdollista kasvaa omaan voimaan ja luoda yhdessä elämän kanssa tavalla, joka ilmentää syvintä itseä. Kaisan ohjauksessa tärkeitä periaatteita ovat yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioitus, intuitiivisen, analyyttisen ja luovan lähestymistavan yhdistäminen, myötätunto ja erilaisten tunteiden samanarvoisuus. Ohjaajana ja opettajana Kaisa on mutkaton, lämmin ja voimakas ihmisten inspiroija, joka jakaa vilpittömästi myös omaa tarinaansa. Hän rakastaa ihmisiä, eläimiä, luontoa ja taidetta. Hetken pyhyys laskeutuu Kaisalle koettavaksi vaikkapa lapsen ihmettelyssä ja kosketuksessa, metsälenkillä koirien kanssa, luonnonvesissä uidessa sekä runojen äärellä. Missä sinä koet sen?

Ota yhteyttä Kaisaan: kaisa@kasvutahto.fi, 0407051243