Kaisa Kuurne

Sydänyhteyden äärellä

”Vain sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”- Antoine de Saint-Exupéry

Sydämellä on monia symbolisia ja metaforisia merkityksiä, joihin törmää mitä erilaisimmissa paikoissa johtamisen tutkimuksesta hääkutsuihin. Pikku Prinssin kuuluisaa ajatusta lainataan, koska se resonoi ihmisten kokemusten kanssa. Lausahdus on yksi esimerkki siitä, miten ihminen jollain selittämättömällä tavalla voi sydämellä kehossaan tuntea, mikä on hyvä päätös tai tilanne ja mikä päinvastoin tuntuu jollain lailla ”väärältä”. Tavalliset aistit eivät huomaa tällaisia asioita, sillä asiat eivät aina suinkaan ole sitä, miltä ne ulospäin näyttävät. Järkiperäinen mielikään ei tavoita sitä, minkä sydän tietää. Kuulen usein asiakkaiden kertovan, miten kaikki on periaatteessa hyvin. Sydän kuitenkin tietää, että jokin ei ole aivan kohdallaan, vaikka silmät tai mieli eivät sitä näe.

Joogassa puhutaan sydänchakrasta eli sydänenergian keskuksesta, joka sijaitsee keskellä rintakehää. Se on seitsemästä chakrasta keskimmäinen. Sydänchakra vastaa rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon virrasta, joka kohdistuu niin ulos kuin sisäänpäin. Kehon alemmissa osissa sijaitsevat chakrat liittävät ihmisen omaan henkilökohtaiseen voimaan, tunteisiin, kiintymyssuhteisiin ja inhimillisiin perustarpeisiin, jotka juurruttavat ihmisen maailmaan. Ylempien chakrojen taas ajatellaan liittävän ihmisen syvemmän itsen eri alueisiin, kuten oman totuuden ilmaisemiseen ja sydämen tason kommunikointiin, intuitioon ja universaaliin yhteyteen kaiken olevan kanssa. Joogaharjoituksessa, kuten monissa muissakin itämaisissa perinteissä avain on energiakeskusten tasapainottaminen. Sydän on ihmisen keskikohta. Jos sydänenergia virtaa tasapainoisesti, myös kehon alemmat ja ylemmät energiat virtaavat useimmiten tasapainoisesti.

Eri perinteet puhuvat sydämestä ja sydänyhteydestä hieman eri termein. Oma tulkintani kuitenkin on, että ne lopulta viittaavat samaan asiaan. Kristillisessä perinteessä puhutaan lähimmäisen rakkaudesta, johon monissa itämaisissa ja uushenkisissä perinteissä viitataan universaalina rakkautena. Se ei valitse erityistä kohdetta, vaan yltää kaikkiin ja kaikkeen. Myötätunto ja anteeksianto saavat ilmiasukseen Jeesuksen sanat ristillä: ”He eivät tiedä, mitä tekevät”. Eri perinteet kertovat myyttien ja tarinoiden välityksellä inhimillisen ja konkreettisen elämän ja sydämen tietoisuuden välisistä suhteista. Kuin näiden välillä on suuri kuilu, syntyy inhimillistä kärsimystä, joka kuuluu elämään. Kuitenkin kärsimystä on mahdollista myös lieventää. Sen alla on mahdollisuus yhteyteen ja ykseyteen. Olet ehkä itsekin kokenut, miten surun ja tuskan alta voi löytyä kannatteleva yhteys, kun joku asettuu olemaan läsnä. Läsnäolossa, hoivassa ja rakkaudessa on lopulta kysymys juuri kyvystä olla yhteydessä. Ollakseen syvässä ja läsnäolevassa yhteydessä toiseen, on oltava myös yhteydessä oman itseen ja sydämeen. 

Eri viisausperinteissä puhutaan ”havahtumisesta” tai ”heräämisestä”, jolla tarkoitetaan usein yksinkertaisesti sitä, että päästää irti omista määrityksistä ja alkaa näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat kietomatta niitä omiin tarpeisiin tai ennakko-odotuksiin, moralisointiin tai egon taipumuksiin. Havahtuminen on sen näkemistä, että kukin toimii sillä tietoisuuden tasolla, jolla kykenee. Näin on ja näin on aina ollut. Asiat, toiset, itse ja maailma saavat olla sellaisia kuin ne ovat. Havahtunut sydän tuntee iloa, surua, tuskaa ja myötätuntoa eri asiantilojen vallitessa. Määrittävien ajatusten ja tuomitsemisen sijaan se on yksinkertaisesti yhteydessä.

Juuri tässä on sydänyhteyden avain: sydämellään voi nähdä vajavaisen maailman ja itsen myötätuntoisesti ilman pakottavaa tarvetta muuttaa sitä. Näkemäänsä voi rakastaa kaikesta vajavaisuudesta huolimatta tai kenties juuri sen vuoksi. Asiat ja ihmiset saavat olla sellaisia kuin ovat. Niille ei aseteta vaadetta, että niiden pitäisi olla jotain muuta. Tämä ei tarkoita sitä, ettei minkäänlaisia muutoksia kannata tehdä. Ei kaikessa ole mieltä olla itse mukana. Aitojen muutosten ja valintojen tekeminen lähtee tietoisesta tilasta, jossa rehellisesti näkee ja hyväksyy, miten asiat ovat. Juuri siitä nousee rohkeus tehdä suuriakin muutoksia, joita turvallisuushakuinen mieli mieluummin välttelisi. Sydänyhteys ja sisäinen myötätunto opastavat matkalla kohti oikealta tuntuvaa elämää.

Mikä tuo sydän sitten on ja miten sen yhteyteen voi päästä? Viimeaikainen tutkimus on tuonut esiin, miten vilkkaasti sydän vastaanottaa ja lähettää tietoa ihmisen ja ulkomaailman välillä. Sydän tietää enemmän kuin ennen on ajateltu. Sydämen lyöntitiheyden on havaittu liittyvään sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tiloihin ja vaikuttavan mielentiloihin ja tunteisiin. Tunteet taas muovaavat mielen tulkintoja maailman tiloista. Stressaavassa, nopeatempoisessa ympäristössä ihminen kadottaa helposti kosketuksen omaan sydänyhteyteen.  Kuitenkin jo melko yksinkertaisilla läsnäoloharjoitteilla voi vaikuttaa hermoston toimintaan ja sydämen lyöntitiheyteen. Kun sydän lyö vakaalla, rauhallisella tempolla, sen kyky ottaa vastaan erilaisia kehon, mielen ja maailman signaaleja paranee. Kun on rauhallisesti läsnä omassa kehossa ja sydämessä, luottamus maailmaan ja itseen herää, koska kehon ”vastaanottimet” ovat hereillä. Silloin ei ole mitään hätää.

Perheyrityksemme kaikki toiminta lähtee sydänyhteydestä. Siinä avaintekijöitä ovat tekijöiden sydämen yhteys asiakkaaseen, tämän yhteys omaan sydämeen ja sen välityksellä itseen ja muihin ihmisiin. Todellinen kasvu ja uusiutuminen nousevat sisäisestä viisaudesta. Se opastaa ihmistä rakentamaan elämää ja ihmissuhteita, joissa hänen on hyvä olla. Sydämen ollessa tasapainossa ihmisen on helpompi löytää tasapaino muussakin elämässä. Hän on juurtunut ja tietoinen inhimillisistä tarpeistaan sekä kykenee tunnistamaan ja ilmaisemaan oman totuutensa määrittämättä muita. Ihminen on kuitenkin suhteissa elävä olento ja tarvitsee kasvuun inhimillisiä ja hyväksyviä peilipintoja ja rinnallakulkijoita. Nähdessään itsensä arvostavan toisen silmin hän kykenee myös itse rakentamaan itsestään uudenlaisia näkemyksiä ja tarinoita, jotka kannattelevat kohti uutta. On valtavan vapauttavaa päästää irti pakotetuista mielikuvista ja antautua sydämen yhteyteen. Silloin elämä virtaa pakottamatta, sydän tietää minne.

Tunnetko sydänyhteyden kutsun? Ehdit vielä 25.11. saakka ilmoittautua Sydänyhteyttä läsnäolosta -retriittiin Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa 9.-11.12.2016. Lisätietoja saat tästä: https://www.kasvutahto.fi/-/sydanyhteytta-lasnaolosta-retriitti-9-11-12-2016

Olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet!

- Kaisa Kuurne

Kirjoittaja on Kasvutahdon osakas, sosiologi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, elämäntaidon ohjaaja ja joogaopettaja, joka ohjaa yksilöitä ja ryhmiä sydämen yhteyteen. Ota yhteyttä tai kommentoi: kaisa@kasvutahto.fi

Tykkäämällä voit seurata tapahtumiamme Facebookissa:

Lisää blogeja.

Tässä olemme!

Nuorena lähdin niin pian pois kotoa ja Suomesta kuin pääsin. Koin Suomen liian hiljaisena ja...

Kuuletko villinaisen kutsun?

Moni nainen on saavuttanut paljon, mutta tuntee sisäistä tyhjyyttä. Ympäröivä yhteiskunta...

Lisää kommentteja