Murupolku

Mentorointi

Kasvutahdon mentorointi tukee yksilöä ja ryhmää elämässä, työssä ja johtajuudessa.

Mentori on kuuntelija, ymmärtäjä, tukija ja peili. Samalla hän on luovien vaihtoehtojen etsijä, kannustaja ja haastaja.
 
Mentoroinnin alueina ovat muutos- ja kehitysprosessien tukeminen, johtajuuden kasvattaminen, yksilön oman henkisen kasvun vahvistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen tämän hetken ja tulevaisuuden välillä.
 
Mentorointi aloitetaan tarpeiden ja tavoitteiden hahmottamisesta ja yhteisen sopimuksen rakentamisesta. Mentorointiin voidaan sisällyttää teemoja alkaen käytännöllisistä ja konkreettisista muutostavoitteista ihmisen sisäisten rajoitusten purkamiseen ja piilevien mahdollisuuksien ja voimavarojen esiin nostamiseen. Mentori toimii oppaana, joka peilaa asiakkaalle tämän kehitysmahdollisuudet ja tukee niiden toteuttamista asiakkaan elämässä.  Työtä voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmässä ja menetelminä voivat olla mm. keskustelut, visuaaliset ja draamalliset metodit sekä kehotietoisuutta vahvistavat menetelmät, jotka auttavat tyyntymään ja kuulemaan oman sisäisen viisauden äänen.

Kasvutahdon mentorina toimii LL Simo Kuurne, jolla on vuosikymmenten kokemus yksilö- ja ryhmämentoroinnista. Simo on mentoroinut erilaisia toimijoita yritysjohtajista taitelijoihin ja oman elämänsä parhaan version elämisestä kiinnostuneisiin yksilöihin. Ryhmämentorointi on pitänyt sisällään haastavia työorganisaatioiden muutosprosesseja, joiden luotsaamisessa on kaivattu ulkopuolista tukijaa ja kannustajaa.

Kysy lisää useamman tapaamiskerran ja ryhmäprosessien hinnoista. Mentorointi räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Hinnat

 120-150 € / 60 min

Lisätietoja

Simo Kuurne, erikoislääkäri-terapeutti, työyhteisövalmentaja
Pohjanpolku 4 C 24
02100 Espoo
+358 400 434706
simo.kuurne@kasvutahto.fi