Uusiutumista ja energiaa läsnäolosta

Työelämän jatkuvat muutokset, kiire, intensiteetti ja epävarmuus aiheuttavat sekä yhteisössä että yksittäisissä ihmisissä ylikuormitustilan, jossa keskittyminen selviytymiseen estää uusiutumista ja keskinäistä ymmärrystä. Tämä ohjaa ihmistä myös biologisena olentona keskushermostoa myöten ja on aikamme suurimpia ongelmia.  Tarvitsemme tällaisen tilanteen rinnalle ja sijaan aitoa luottamuksen ja havahtumisen tilaa, joka mahdollistaa yksilön luontaisen uusiutumisen emotionaalis-intuitiivisella tasolla. Näin myös aito kohtaaminen ja ryhmän luova  dialogi avautuvat.  Totuudellinen jakaminen energisoi ja synnyttää yhteisen muutostahdon. Näin avaudumme ytimemme flowta ja uutta luovalle voimalle.

Läsnäolon uudistava voima
 

 1. Rakennetaan edistävä tila synnyttämään luottamusta ja totuudellista jakamista ( kts Wordl cafe )
 2.  Tyynnytään olemaan ja luodaan sisäistä tilaa emotionaaliselle kuuntelulle, sydämen viisaudelle ja dialogille
 3. Kiireettömän ryhmädialogin myötä avautuu uutta ymmärrystä ja hyväksyntää siihen, mitä on
 4. Kunkin oman ytimen ja kehitystilan mukaisesti turhasta luopuminen ja hyvän vahvistaminen muuttuu uusiutumiseksi ja konkreettisiksi toimiksi
 5. Arjen uusi luova asenne sisäistyy ja alkaa näkyä niin yksilön kuin yhteisön tasolla

Kenelle uusiutumisprosessi sopii?

Prosessi sopii kaikille niille yhteisöille ja yksilöille, jotka tarvitsevat ja kaipaavat työhön ja elämään uudistavaa otetta, energiaa ja mielekkyyttä. Prosessin pilareita ovat osallistujien olemassa olevan kehitystilan, luottamuksellisen ryhmähengen ja yksilön omakohtaisuuden kunnioittaminen. Kasvuprosessi soveltuu siten hyvin erilaisille ryhmille ja ikäkausille työelämässä (nuoret, ruuhkavuodet, seniorit) , muutos- ja kriisitilassa olevat,  uutta henkeä tarvitsevat ryhmät ja yhteisöt.

Prosessikuvaus

Prosessi koostuu 1-2 läsnäoloseminaarista, toistuvista ryhmätapaamisista ja niissä tapahtuvasta ryhmädialogista, yksilötyöskentelystä ja -harjoituksista sekä tarvittaessa yksilömentoroinnista 
Kunkin vaiheen alussa havahdutaan luomaan luottamuksen ja läsnäolon henki.  Tämä saavutetaan tietoista läsnäoloa lisäävien tyyntymisharjoitusten avulla aistimisen, kehon ja mielen tasoilla. Näin kiire häviää, erilaisuus ja uusi saa tilaa,  jännitteisyys ymmärretään
elämän luonteena, josta uusi aikanaan syntyy.
Kehitystilaa hahmotetaan systemaattisen elämänkartan avulla, jossa elämän keskeiset alueet  hahmottuvat suhteessa toisiinsa. Oleva tilanne rikastuu kehitysdynamiikaksi
omakohtaisen tutkailun, ohjaajien tuen ja ryhmädialogin viisaudella.

Prosessin edetessä kunkin yksilöllinen toimintadynamiikka, mentaalimallit, toimimattomat ”onnen ohjelmat” ja varjon merkitys tulevat näkyviksi. Niiden ymmärrys ja hyväksyntä herättää aivan uuden tiedostamisen tilan ja kasvupotentiaalin sekä itseen että suhteessa muihin.

Menetelmät

- Läsnäoloa ja kehotietoisuutta lisäävät aisti-, mielikuva, muisti- ja keholliset harjoitukset
- Havahtumisharjoitukset/mikromeditaatiot, luova hiljaisuus
- World cafen ja dialogin periaatteet
- Elämankartta ja onnenohjelmakuvat, kehityspäiväkirja, yksilö- ja ryhmätyöt, oheistekstit ja taustakirjallisuus 

Toteutus

Läsnäolon voima ja viisaus prosessi käynnistyy 2 päivän dialogisella seminaarilla ja jatkuu 8-10 kerran ryhmätapaamisilla 2-3 viikon välein, 4h kerrallaan. Ryhmien väliaikoina kukin osallistuja
paneutuu konkreettisiin tehtäviin ja oman arjen ja itsen haasteiden ja voimavarojen tunnistamiseen. Ryhmähenki jatkuu vapaana vertaisyhteytenä ryhmälle luodun suljetun Facebook-ryhmän välityksellä. Prosessi kestää 6-10 kk ja räätälöidään tilaajan ja osallistujien tarpeiden mukaisesti.

OUTCOMES

 1. Luottamus, avoimuus ja totuudellisuus sisäistyvät uusiutumisen ja ymmärryksen ehtona
 2. Kukin tunnistaa oman kehitystilansa ja -dynamiikan ja tästä syntyvän luontaisen kasvun
 3. Muutostahto toteutuu havahtumisena läsnäoloon, olemassa olevan kiireettömään pohtimiseen, ymmärrykseen ja hyväksyntään
 4. Uuden tiedostaminen ja harjoittaminen sekä uusien toiminta- ja vuorovaikutustapojen sisäistyminen arkeen
 5. Parempi jaksaminen ja energisyys arjessa sinnittelyn sijaan
 6. Luovuuden, intuition ja synergian vahvistuminen
 7. Sekä työyhteisön että oman itsen vision ja mission ymmärrys sydämen viisaudella

Ohjaajat

Simo Kuurne, LL, erikoislääkäri, terapeutti, mentori, retriittiohjaaja, NLP -practitioner ja Whole Body Trainer (Kasvutahto OY)

Simo Kuurneella on vuosikymmenten vankka kokemus erikoislääkärinä (LL, 1983) ja yksilö- ja ryhmäterapeuttina työelämässä uupuneiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Oman yrityksensä Kasvutahto OY:n  lisäksi (1990-), Simo Kuurne on toiminut työterveyshuollon johtajavana erikoislääkärinä (VR) ja Diacorin stressiklinikan erikoislääkärinä. Työyhteisöjen ja yritysjohdon mentorina hän on keskittynyt vaativissa tehtävissä toimivien ja työelämän muutospaineiden, henkisen kasvun ja uusiutumisen pitkiin kehitysprosessit yritysmaailmassa, ks. CV. 1990-luvulta alkaen Simo on toiminut toiminnallis-kokemuksellisten hiljaisuuden retriittien ohjaajana (yht. 37 retriittiä, ks. tarkemmin www.kasvutahto.fi).


Kaisa Kuurne, VTT, sosiologian alan tutkija ja kouluttaja (Helsingin yliopisto) ja elämäntaidon ohjaaja (Kasvutahto OY)

Kaisa Kuurne on ihmisten elämäntarinoista ja ihmissuhteiden dynamiikasta väitellyt sosiologi, joka on tutkinut itsen sosiaalista rakentumista, läheissuhteita, vertaistukea, yhteisöä ja kuulumista. Kaisa toimii yliopistotyön lisäksi sosiaali- ja terveysalanammattilaisten kouluttajana (mm. HUS, Helsingin Seurakuntayhtymä, Väestöliitto) ja kolumnistina (eism. Lääkärilehti 2010-2012). Lisäksi Kaisa toimii elämäntaidon ja kehotietoisuuden ohjaajana yksilöille ja ryhmille (HIMA wisdom practitioner – koulutus, 2014-2015).

Hinnat

Työhyvinvoinnin osana työterveyshuollossa vallitseva taso: erikoislääkäri/asiantuntija
150e/h, erikoislääkärivastaanotto 120 € / h, ryhmäprosessi 400 € / h, ½ päivää 1500, koko
päivä 2500. Työyhteisön kehittämisprosesseista hinnat sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Simo Kuurne
+358 400 434706
simo.kuurne@kasvutahto.fi
Tunturikatu 16 B 31 00100 Helsinki

Kaisa Kuurne: +358 40 705 1243
kaisa.kuurne@kasvutahto.fi