IKÄILOA ELÄMÄÄSI -kasvuprosessi

Kohtaa ikääntymiseen liittyvät muutokset lempeän hyväksyvästi, elämää rikastavasti ja yhteydessä toisiin.

Tammikuussa oivalsin, että me työuramme viimeisillä vuosikymmenillä olevat, pikku hiljaa eläkkeelle siirtyvät ja jo eläkkeellä olevat tarvitsemme prosessin, jossa aidosti löydämme elämäämme uudella tavalla mielekkään ja iloa tuottavan asenteen ja käytännön, joka tukee elämässä ja työelämässä jaksamista ja uudistumista. Tästä syntyi IKÄILOksi kutsumani prosessi, jossa ihmisen oma tarina ja sen omakohtainen, tuettu työstäminen, ryhmäviisaus ja kokonaisvaltainen muutosmentorointi yhdistyvät. Tarjoamme Sinulle henkilökohtaisiin tarpeisiisi räätälöityjä kohtaamisia kokeneen oppaan kanssa yhdistettynä ohjattuun ryhmäprosessiin toisten energiaa, elämäniloa ja rikkautta etsivien vertaisten kanssa.

Sopiiko prosessi Sinulle?

Toimitko työelämässä viimeistä vuosikymmentä ja pohdit, miten jaksat eläkkeelle asti? Oletko lähivuosina siirtymässä työelämästä eläkkeelle ja mietit miten jatkaisit ja rikastaisit elämääsi? Oletko jo eläkkeellä oltuasi kaivannut elämääsi energiaa, iloa, rikkautta ja uutta olemisen tapaa? Kaipaatko kanssanäkijöitä ja –kulkijoita ikääntymisen lempeään hyväksymiseen ja uudenlaisen elämänilon löytämiseen? Oletko kokenut kipeitä menetyksiä tai muutoksia, joiden jälkeen on vaikea uskoa elämään ja löytää siitä iloa? Kaipaatko elämääsi energiaa ja uudistumista? Jos tunnistat itsesi, prosessi on juuri Sinulle sopiva.

Mitä IKÄILO –prosessi pitää sisällään?

IKÄILO –prosessi alkaa kokonaisvaltaisella pohjatyöskentelyllä, jossa osallistujan olevan elämän tilanne ja merkitykselliset elämänalueet tunnistetaan luomalla elämänkartta, jolle hahmotetaan osallistujien

 1. tärkeät ihmissuhteet,
 2. oman toimintakyvyn, terveyden ja sairauden, elämäntavan ja asenteen arjessa,
 3. taloudelliset ja konkreettiset resurssit,
 4. oman itsen ilmaisemisen alueet ja harrastukset ,
 5. mahdollisen työn, kotityön ja muut arjen sosiaaliset aktiviteetit.

Prosessin aikana kutakin aluetta työstetään suuntaan, jossa jo turhaksi käyneistä asioista päästetään irti, hyväksi koetut tekijät vahvistuvat, uusia oivalluksia ja käytäntöjä avautuu. Oman elämän kehitysnäky kirkastuu omakohtaisen, mutta tuetun työstämisen, ryhmädialogin ja vertaistuen avulla syväksi läsnäoloksi, tyyntymiseksi, pohdinnaksi, ymmärrykseksi, olevan hyväksymiseksi ja uudenlaisen ilon löytymiseksi. Näin tietoisuuteen ja arkeen syntyy tilaa ja energiaa ammentaa oman itsen sisällä olevasta viisaudesta ja luontaisen uusiutumisen kyvystä.

Elämänkarttatyöskentelyn lisäksi ryhmätapaamisissa metodeina käytetään moninaisia kehotietoisuutta ja läsnäoloa vahvistavia aisti-, mielikuva- ja tunneharjoituksia, käytännöllisiä meditaatioita (esim. kävely-, aisti-, ruokameditaatio), ryhmädialogia, lempeästä joogafilosofiasta ammentavia kehoharjoituksia ja hellää hiljaisuutta. Ryhmätapaamisten välillä pidetään kehityspäiväkirjaa sekä tehdään etätehtäviä. Prosessissa kuullaan ja arvostetaan osallistujien omakohtaisia tarpeita ja toiveita. Pyrkimyksenä on vahvistaa kehitysdynamiikkaa sellaisena kuin se Sinua palvelee. Ryhmän jäsenet sitoutuvat prosessissa toista arvostavaan asenteeseen ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen ryhmässä käsitellyistä asioista.

IKÄILO –prosessi herättää Sinussa:

 • omien sisäisten mallien tunnistamista ja valjastamista myönteiseen käyttöön
 • arjen parempaa jaksamista ja mielekkyyttä
 • oman kehitystilan ja –dynamiikan ymmärrystä
 • näkemystä ja energiaa luopua turhasta, rikastaa olevaa ja löytää uutta
 • kykyä kuunnella toista sydämellä ja ilmaista itseä totuudellisesti
 • sisäisen viisauden ohjaamaa arkista asennetta
 • hyväksyntää, näkemystä ja tahtoa ylläpitää myönteisiä ihmissuhteita, mutta kykyä olla myös yksin
 • tärkeää kokemusta kehon, mielen ja hengen ykseydestä
 • antamiseen ja saamiseen perustuvaa elämän iloa ja mielekkyyttä
 • -ahtoa rakentaa ja ylläpitää hyvää elämää yhdessä toisten ihmisten kanssa

Mitä prosessi pitää sisällään?

IKÄILOA ELÄMÄÄSI – prosessi käynnistyy ilmaisesta tutustumiskäynnistä (joka ei sido Sinua mitenkään). Prosessi pitää sisällään kullekin osallistujalle räätälöidyn määrän yksilökäyntejä, 8-10 3-4 tunnin ryhmätapaamista parin viikon välein kokonaisvaltaisen läsnäolon mahdollistavassa paikassa Helsingissä (paikka tarkentuu myöhemmin). Ryhmän koko on 8 – 10 henkeä. Ryhmä käynnistyy elo-syyskuussa. Ilmoittautuminen on mahdollista siihen asti, kun paikkoja on vapaana.

Prosessin kesto: 8-10 ryhmätapaamista parin viikon välein, elo-syyskuusta 2015 alkaen. Tarkka aika ja paikka tarkentuu pian ja huomioi osallistujien aikataulut!

OTA YHTEYTTÄ, TUTUSTU JA TULE MUKAAN !

Hinnat

 • Ilmainen tutustumiskäynti!
 • Ryhmätapaamiset pilottihintaan 70 € / henkilö kerralta (3-4 H),
 • Mahdolliset yksilökäynnit pilottihintaan 80 -120 €/t (elämäntilanteen mukaan; kaikille saatavissa oleva 31 euron kelakorvaus).

Lisätietoja

Simo Kuurne, erikoislääkäri-terapeutti, työyhteisövalmentaja
Pohjanpolku 4 C 24
02100 Espoo
+358 400 434706
simo.kuurne@kasvutahto.fi