Kasvuprosessit

Kasvutahdon yksi keskeinen toimintamuoto on henkistä uusiutumista ja kasvua tukevat pidemmät kasvuprosessit. Osa prosesseista toteutetaan yhdessä muutostarpeen alla olevien työyhteisöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, osaan kasvuprosesseista taas voi kuka tahansa ilmoittautua mukaan.

Kasvuprosessit tarjoavat kasvullesi välineitä, tukea, rakennetta ja vertaistukea, joiden voimin uusiutuminen ei jää hetkelliseksi oivallukseksi, vaan ankkuroituu osaksi elämääsi. Kasvuprosessien keskeisin toimintamuoto on säännölliset ryhmätapaamiset, joissa askel askeleelta havahdutaan, harjoitellaan läsnäoloa ja hyväksymistä ja turhasta irrottautumista. Näin luopumalla elämänenergiaa kuluttavista ajattelu- ja toimintatavoista, rajattomuudesta, suorittamisesta ja sinnittelystä avaudutaan luovan läsnäolon, uusiutumisen ja energisyyden tilaan. Tavoitteena on uusi luova olemisen tapa, joka näkyy niin rohkeutena elää ja toimia omana itsenään rakentavissa suhteissa toisiin kuin arjen hyväksyvänä viisautena. 

Kasvuprosessien kesto vaihtelee muutamista kuukausista pariin vuoteen. Prosessit soveltuvat kaikille, joilla on tahtoa ja kiinnostusta uusiutumisen, läsnäolon ja henkisen kasvun teemoihin.

Räätälöimme kasvuprosesseja erilaisille yhteisöille. Kysy lisää!

Syksyllä 2015 käynnistymässä ovat Ikäiloa elämääsi –kasvuprosessi eläkkeelle siirtymisen tueksi, Rakkauden polku -kurssi (yhteistyössä Helsingin Seurakuntayhtymän kanssa) sekä Uusiutumista ja energiaa läsnäolosta -prosessi vaativassa työelämässä jaksamisen tueksi.

Lisätietoja

Simo Kuurne, erikoislääkäri-terapeutti, työyhteisövalmentaja
Pohjanpolku 4 C 24
02100 Espoo
+358 400 434706
simo.kuurne@kasvutahto.fi

Kaisa Kuurne
+358 40 705 1243
kaisa.kuurne@kasvutahto.fi