Elämäntaidon ohjaus ja joogaterapia

Elämäntaidon ohjaajana Kaisa on peili, joka auttaa asiakasta hahmottamaan tämän elämän keskeiset teemat, kasvupisteet, sekä tarinan itsestä ja tärkeistä suhteista. Hän auttaa sinua tunnistamaan omat arvosi, prioriteettisi, ihmissuhteiden asetelmat, ominaisvahvuutesi ja sinulle ominaisen toimintatavan sekä linjaamaan elämääsi näiden mukaiseksi. Ohjaaja tukee ohjattavaa kohti hyvää elämää, jonka tämä tuntee omakseen. Ohjaus lähtee aina asiakkaan tarpeista ja kunnioittaa tämän tilannetta, elämänkatsomusta ja näkemystä hyvästä elämästä.

Elämäntaidon ohjauksen teemoja voivat olla

 • pelkojen kohtaaminen, rohkeuden ja oman voiman löytäminen
 • ruuhkavuodet ja oman itsensä kadottaminen
 • elämän muutoskohdat, kuten ero tai työpaikan vaihdos
 • Ihmissuhteiden dynamiikka ja jännitteet
 • hahmottomuus erilaisten elämänvalintojen välillä
 • elämän merkityksellisyyden, läsnäolon ja/tai henkisyyden kaipuu
 • elämän haastekohdat, kuten sairastuminen ja työttömyys
 • elämän luovuuden vapauttaminen
 • mikä vain asiakasta askarruttava tilanne

Elämäntaidon ohjauksessa ei lähdetä mistään tietystä oppisuunnasta, vaan hyödynnetään luovasti ohjattavan tarpeita palvellen mm.

 • länsimaisesta ja itämaisesta filosofiasta
 • tietoisen läsnäolon menetelmistä
 • intuition ja sydänyhteyden kuulemista vahvistavista harjoitteista
 • ihmissuhteiden hahmottamisesta ja sosiologisesta ymmärryksestä
 • lempeästä joogasta, meditaatiosta ja joogaterapiasta
 • visualisoinnista ja konkreettisista harjoitteista, joiden avulla elämää muutetaan siellä missä se tapahtuu.

Kantavana ajatuksena on, että hyvässä elämässä ihminen tunnistaa itsensä ja tuntee olevansa omassa elämässään ja maailmassa kotonaan.  

Elämäntaidon ohjaajana toimii Kaisa Kuurne, joka lähestymistapa yhdistää intuitiivisia ja analyyttisia lähestymistapoja etsien kullekin asiakkaalle juuri tätä palvelevan näkökulman. Ohjaus lähtee nykyisen tilanteen selkeästä hahmottamisesta ja hyväksymisestä ja avautuu askel askeleelta kohti kestävällä tavalla mielekkäämpää elämää.

Elämäntaidon ohjaus alkaa puhelin- tai sähköpostikontaktista, jossa asiakas kertoo tilanteestaan ja määrittelee ohjauksen aiheen. Näin itse ohjaustilanteessa päästään keskittymään suoraan oleelliseen. Ohjausta on mahdollista saada yksittäisistä kerroista 5-10 kerran prosessiin. Myös säännölliset pitkäkestoiset tapaamiset ovat mahdollisia.

Ohjausta on saatavilla Helsingin Tapanilassa, Villa Liekissä tai sopimuksen mukaan jossain muualla tai skypen välityksellä.

 

Joogaterapeuttinen työskentely 

 

Joogaterapeuttisessa työskentelyssä ihmistä tarkastellaan kehon, mielen ja sielun kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Aikamme yhteiskunta vaatii valtavaa dynaamisuutta ja toimintakykyä tavalla, joka ei kenellekään ole aina mahdollinen. Viriketulva saa kehon ja mielen ylivirittymään ja stressaantumaan. Toisinaan taas voimme tuntea uupumusta, matalaa energiaa ja mielialaa, emmekä saa yhteyttä elämän elävyyteen. 

Joogaterapeuttisessa työskentelyssä kiinnitetään huomiota kehon haasteisiin ja oireisiin, mielen kaavoihin, energiatasoon ja energian laatuun, asenteisin, henkiseen yhteyteen, elämäntapoihin, tottumuksiin ja arkirytmiin, ravintoon, luovuuteen ja elämänkatsomukseen. Jokainen ihminen on yksilö, jonka tasapainon löytämiseksi etsitään juuri tälle tärkeimmät osa-alueet, joiden välityksellä kokonaisuutta lähdetään muovaamaan hyvinvoinnin suuntaan. Joogaterapeuttisin menetelmin voidaan hoitaa esim. mielialan ja energiatason ongelmia, yleistä elämän haluttomuutta tai ylijärkeistämistä, tukirangan ongelmia, hermoston ylivirittymistä ja erityisherkkyyttä, hengityksen pinnallisuutta, ikääntymiseen liittyviä haasteita jne jne. Hoito ei korvaa lääketieteellistä, fyiso- tai psykoterapeuttista hoitoa, vaan toimii niitä täydentävänä. Toisaalta moneen hieman hahmottomaan tilanteeseen, jota ammattilaiset eivät tunnista omalle alueelleen, on mahdollista saada tasapainoa joogaterapeuttisesta työskentelystä, jossa hahmotetaan tilanne ja pyritään varsin käytännöllisesti askel askeleelta linjaamaan elämää kohti sattvaa eli tilaa ja energiaa, joka on selkeä, kirkas, energinen ja levollinen.

Asiakaspalautteita

”Jokainen voi arjen kiireiden ympäröimänä hukata itsensä. Se tapahtuu uskomattoman helposti. Kaisan kanssa on helppo puhua, hänellä on erinomainen kuuntelemisen ja läsnäolon taito. Hän osaa hahmottaa nopeasti elämän solmukohdat ja antaa konkreettisia neuvoja arkielämän ja oman elämän kaaoksen selvittämiseen. Siihen, että itse huomaa omat heikot kohdat ja onnistuu löytämään sisäisen vahvuuden. Kaisa on eheä ihminen, josta huokuu viisaus, sisäinen lempeys, lämpö ja ihmisarvon kunnioitus. Hänellä on parantavan voiman ja viisauden lahja!”

- Paula

Hinnat

Yksi tapaaminen 75-90 min hintaan 99 €

5 kerran sarja tapaamisia 465 €
10 kerran sarja tapaamisia 899 €

Ohjaus tapahtuu Villa Liekissä, Helsingin Tapanilassa. Ohjausta on sopimuksen mukaan mahdollista saada myös skypen välityksellä.

Lisätietoja

Kaisa Kuurne
+358 40 705 1243
kaisa@kasvutahto.fi