Toimintafilosofiamme

Kasvuun tarvitaan tahtoa. Samalla kasvu on luonnollista, ja elämä uusiutuu siellä, missä sille annetaan tilaa, ymmärrystä ja ryhmäviisautta. Kun elämä menee odottamattomiin suuntiin, kun oma itse on kadoksissa, kun emme saa aikaiseksi muutosta parempaan, tarvitaan oppaita, tukijoita, kannustajia ja haastajia. Kasvutahdosta löydät itsellesi omaan tilanteeseesi sopivan peilin.

Kasvutahdon toiminnan lähtökohtana on aina ihmisen tilanteen ja oman kehitystilan kunnioitus. Kukaan ulkopuolinen ihminen ei voi tietää ja tuntea sinun elämääsi. Me haluamme kuulla sinun tarinasi ja kohdata sinut ainutkertaisena, arvokkaana ihmisenä. Tarjoamme ammattitaidolla, kokemuksella ja hyväksyvällä näkemyksellä sinulle peilipintoja niistä puolista sinussa, joita kohti haluat mennä, mutta jotka eivät vielä ole toteutuneet. Useimmiten kasvu edellyttää havahtumista, olemassa olevan hyväksymistä, turhasta luopumista sekä rohkeutta luoda uutta. Sinä olet se, joka kasvaa; me tarjoamme kasvuun näkemystä, välineitä ja tukea. 

Ihmisiä, elämäntilanteita ja elämänkatsomuksia on niin monenlaisia, että emme usko mihinkään yhteen lähestymistapaan. Jokainen ihminen on ainutkertainen kokonaisuus. Ihmisen itsensä sisältä on mahdollista löytää syvä tyyneys ja viisaus, jotka ovat parhaita oppaita matkallasi. Me autamme sinua sen löytämisessä ja räätälöimme työskentelytavan juuri sinulle parhaiten sopivaksi. Yhdelle soveltuu parhaiten keskustelu, kun taas joku toinen hyötyy visuaalisista menetelmistä ja konkreettisemmista harjoitteista.

Kasvutahdon ajattelussa ihminen on samanaikaisesti ainutkertainen yksilö ja ryhmäyhteyttä kaipaava sosiaalinen olento. Näemme ihmisen aina osana tälle merkityksellistä sosiaalista maailmaa. Siten pyrimme työskentelyssämme vahvistamaan paitsi ihmisen omaa sisäistä viisautta, myös myönteisiä ihmissuhteita ja vuorovaikutusta elämän eri osa-alueilla. Kasvu lähtee ihmisestä itsestään, mutta ulottuu myös merkityksellisiin ihmissuhteisiin, jotka ovat usein myös kasvun kimmokkeina. Mikään ei opeta eikä motivoi niin kuin rakkaus!    

Tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti hyödynnämme mm. elämänkartta -menetelmää, ryhmädialogia, psykodynaamista ja ryhmäpsykoanalyyttista ymmärrystä, ihmissuhteiden ja niiden dynamiikan sosiologista ymmärrystä, draamallisia lähestymistapoja, hiljaisuutta ja meditaatiota sekä muita tietoisen läsnäolon menetelmiä, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita, lempeää joogafilosofiaa, NLP:tä, länsimaista ja itämaista viisautta sekä Whole Body Focusing -menetelmää.

Jos jäit vielä miettimään jotain, ota yhteyttä. Kerromme mieluusti lisää!