Kasvutahdon tarina yhden miehen yrityksestä perheyritykseksi

Kasvutahto Oy sai alkunsa vuonna 1990, kun työterveyshuollon erikoislääkäri Simo Kuurne turhautui modernin lääketieteen kapea-alaisuuteen ja kykenemättömyyteen hoitaa ihmisten kokonaisvaltaisia elämän haasteita, jotka näkyivät uupumisena. Simo oli omassakin elämässä havahtunut uudenlaisen, kokonaisvaltaisen näkökulman tarpeeseen ymmärtää hyvinvointia. Keskiössä oli ihmisen luontainen kyvykkyys kasvaa, sen tukeminen ja kasvattaminen. Samalla kun henkinen kasvu vaatii aina tahtoa, sillä on myös oma tahtonsa: kasvua ja uusiutumista tapahtuu siellä, missä sille on ryhmäviisautta, tilaa ja välineitä. Tästä tuli Kasvutahdon missio.


Simo on 25 vuoden ajan toiminut hoitavana erikoislääkärinä sekä yksilö- ja ryhmäterapeuttina uupuneille ja syvissä elämänkriiseissä oleville. Terapiatyön ytimessä on ajatus, että uusiutuminen syntyy hyväksyvästä läsnäolosta sekä arjen, sisäisen luovuuden ja henkisyyden synergiasta. Tärkeitä toimintamuotoja ovat myös olleet vaativissa työtehtävissä toimivien henkilöiden mentorointi sekä johdon ja työyhteisöjen kehitysprosessit. Simo on toiminut oppaana noin 40 toiminnallis-kokemuksellisessa retriitissä, joissa dialogi avautuu hiljaisuuden viisauteen. Näin ihminen löytää oman luovan ytimensä, jossa piilee elämää uudistava voima.

Kasvutahdon toimintafilosofiassa tärkeää on ihmisten erilaisuuden kunnioittaminen ja herkistyminen kunkin ihmisen elämäntilanteelle ja siitä nouseville luontaisille kasvun mahdollisuuksille. Toiminnan ehtona on oppaan jatkuva uusiutuminen. Vuosien varrella Simo on opiskellut erilaisia elämää rikastavia lähestymistapoja, mm. uupumuksen dynamiikkaa, psykodraamaa, ryhmädynamiikkaa, NLP-menetelmää, IOD – strategista kehitystä, ryhmäpsykoanalyysia, erilaisia meditaatio ja läsnäolomenetelmiä, unettomuuden kokonaisvaltaista hoitoa sekä viimeisimpänä whole body focusing – menetelmää New Yorkissa (Whole Body Focusing Trainer). Työ on ollut niin inspiroivaa ja energisoivaa, että työt jatkuvat virallisen eläkeiän jälkeenkin.

Vuonna 2015 Kasvutahdossa on alkanut uusi, jännittävä vaihe, kun se on laajentunut kahden sukupolven perheyritykseksi. Jo pitkään passiivisina osakkaina olleet tyttäret Kaisa Kuurne ja Saara Kuurne innostuivat tekemään Kasvutahdolle töitä. Kaisan tekee yliopistotyönsä ohella koulutusta, elämäntaidon ohjausta sekä retriittejä. Kaisa on sosiologi (VTT), joka on väitellyt ihmisen minuuden rakentumisesta ja siitä, miten peilaamme itseämme suhteessa toisiin. Tärkeät ihmissuhteet, vertaissuhteet ja nähdyksi tuleminen parhaimmillaan kannattelevat ja voimaannuttavat meitä. Pahimmillaan suhteet toisiin ihmisiin voivat myös estää kasvun tai muutoksen. Kaisa on juuri valmistumassa 8 kk:n mittaisesta Hima Wisdom Practitioner –koulutuksesta ja perehtynyt erilaisiin tietoisen läsnäolon, intuition ja sisäisen viisauden harjoittamisen menetelmiin. Ensi vuonna Kaisasta tulee myös sertifioitu jooga-opettaja. Harjoittelutunnit alkavat syksyllä 2015. Saara taas on taustaltaan käsityöläinen ja toiminut erilaisissa asiakas- ja esimiestehtävissä. Tällä hetkellä Saara etsii uusia suuntia mm. opiskelemalla luomutuotannon puutarhuriksi. Saaran ajattelussa ihminen on osa ekosysteemiä ja viisaus nousee kehosta. Taitavana tilojen suunnittelijana, hyötykasvien kasvattajana ja ruuanlaittajana, hän luo retriitteihin ja muuhun ryhmätoimintaan parhaat mahdolliset puitteet ja maukkaan ruuan. Saara aloittaa lukuvuoden mittaisen Hima Wisdom Practitioner -koulutuksen syyskuussa.

Tällä hetkellä Kasvutahto tarjoaa yksilöterapiaa ja -mentorointia (Helsingin Töölössä), erikoislääkäripalveluita, ja räätälöityjä ryhmäprosesseja. Käynnistymässä on myös IKÄILO -kasvuprosessi eläkeikää lähestyville tai eläkkeelle jo siirtyneille ihmisille (Ohjaajina Simo ja Kaisa). Tänä vuonna Kasvutahto järjestää kolme retriittiä: ”Kohti omaa liekkiä” -viikonloppuretriitti naisille (heinä- ja elokuun taitteessa, Kaisa ja Saara) sekä kaksi Läsnäolon voima ja viisaus -retriittiä miehille (syys- ja lokakuussa, Simo) Lisäksi luvassa on yhdessä Helsingin Seurakuntayhtymän kanssa järjestettävä Rakkauden polku – kurssi ja sen loppuretriitti (joulukuu, Kaisa yhdessä Juha Pettersonin ja Henri Järvisen kanssa). Kaisa tarjoaa elämäntaidon yksilö-ohjausta Helsingin Tapanilassa. Kiitos kiinnostuksestasi! 

”Havahdu, kohtaa oleellinen, luovu turhasta ja luo uutta” (Kasvutahto Oy)